Min mail fungerar ej optimalt - 14 augusti 2023

Det verkar som att min mail inte fungerar optimalt! Av oklar anledning?
Vissa mail kommer inte fram, vissa är fördröjda flera dagar.
Sms mig om det drabbat dig.
Vi undersöker för att åtgärda felet./ Cecilia