Dr. John Upledger är mannen som har grundlagt och utvecklat Cranio Sacral Terapi, CST.
Termen Cranio Sacral är en sammansättning av orden cranium och sacrum, det vill säga de latinska namnen på kroppens ben i huvud och bäckenet.
Vid dessa ben fäster dura mater-mebranet. Det är membran som omger det censtrala nervsystemet.
Tillsammans med sina benfästningar, cerebrospinalvätskan och de intrakraniella membranen bildar de det craniosacrala systemet. 

Det craniosacrala systemet är ett grundläggande system och det både påverkar och påverkas av andra system i kroppen, såsom det endokrina- , nerv-, hjärt- och kärl- systemen, bindväven samt de inre organen. 

För att fungera tillfredställande måste ben som membranen fäster vid befinna sig i rätt läge.
Om tex. korsbenet inte sitter rätt bildas spänningar i systemet.
Terapin används för att få dessa spänningar att släppa och för att underlätta korrigeringar
( Källa: www.upledger.dk )
CST är välgörande vid t.ex. stressrelaterade symtom, huvudvärk, migrän, muskel- och ledsmärta.

Hur går en behandling till?
Kunden ligger på en massagebänk. Terapeuten håller på olika ställen på kroppen. Det är en mjuk, lugn och avslappnande beröringsterapi.  Kunden har sina vanliga kläder på sig. Tid ca 60 min.