Jag vill gärna lyfta fram Lone Sorensen och hennes Temprana Reflex Terapi,  som jag har utbildat mig i.